Forord til “Når internettet har magten”

»Indenrigsministeriet er blevet væk på internettet« var titlen på et blog- indlæg, som denne bogs ene forfatter Thomas Høgenhaven, skrev i foråret 2010. Hovedbudskabet var, at ministeriet havde skiftet navn så mange gange, at Google ikke længere vidste, hvilke hjemmesider, der hørte til ministeriet. Det betød, at når man søgte efter information fra ministeriet på internettet, var det i bedste fald gamle, forældede sider, der dukkede op. Kort efter begyndte Thomas’ telefon at ringe. Folk ville gerne tale med Indenrigsministeriet, og havde set hans navn og num- mer på internettet. De intetanende personer ringede, fordi de havde set Thomas’ kontaktinformationer, da de søgte efter ministeriet i Google.

Screenshot 0-0: Resultaterne af en søgning efter »Indenrigsministeriet telefon« i Google.dk

Historien illustrerer to væsentlige pointer: For det første at internetbru- gere ikke er grundige, når de læser og tager stilling til f.eks. Google’s søgeresultater. For det andet at der er meget lidt fokus på at gøre offentlige hjemmesider findbare. At sætte fokus på findbarheden af offentlige hjemmesider og danskernes adfærd på internettet er denne bogs omdrejningspunkt.

Google og kampen om opmærksomheden

Mange tænker på Google som en hjemmeside på internettet, der opstiller et naturligt hierarki af relevante hjemmesider i forhold til en given søg- ning. Af denne logik følger, at sider, der rangerer øverst i Google, også er de mest relevante for en søgning. Et af denne bogs formål er at ændre den opfattelse. For søgemaskinernes resultatsider er alt andet end naturgivne. De viser blot resultatet af, hvordan de forskellige sider på internet- tet er opbygget, og hvor godt de bliver optimeret og markedsført. Det er ikke anderledes, end andre forhold i verden. Det er ikke nødvendigvis de bedste politikere, der bliver valgt ind i Folketinget, men dem, der er bedst til at skabe synlighed om sig selv. Det er ikke nødvendigvis de bedste produkter, der bliver solgt i supermarkedet, men dem, der bliver bedst markedsført. På samme måde er det ikke nødvendigvis de bedste sider, der rangerer højt i Google’s søgeresultater, men derimod dem, der opbygges rigtigt og optimeres og markedsføres bedre end andre.

Selvom der ofte sondres mellem offentlige organisationer og private virksomheder, kæmper de på lige fod om synlighed i søgemaskinerne og andre steder på internettet. Store firmaer som Google og Microsoft giver nemlig ikke forrang til offentlige organisationer. Tværtimod. At føje offentlige myndigheders ønsker vurderes normalt af Google som en indgriben i ytringsfriheden.

Kampen om synlighed på internettet er derfor en kamp offentlige organisationer taber, hvis ikke de yder en indsats. Og en sådan indsats beror først og fremmest på mere viden.

Vores håb er, at ved at vise, hvordan søgemaskiner og andre navigationskanaler fungerer, vil offentlige organisationer blive bedre klædt på til at skabe mere synlighed om ydelser, information og organisation. Der er allerede brugt enorme ressourcer på udvikling af offentlige hjemmesider og services, så næste skridt er at sikre, at borgere, virksomheder og andre interessenter kan finde dem. For det er svært at bruge ydelser, man ikke kan finde.

Danskerne er ofte på internettet, og det er den offentlige sektor også i høj grad. Men til trods for skiftende regeringers ønsker om at gøre den offentlige sektor mere digital, har digitaliseringen ikke været problem- fri. Tværtimod viser flere undersøgelser i denne bog, at den offentlige sektor i en vis forstand er forsvundet på internettet. Det er en hæmsko for den offentlige sektors effektivitet, og betyder ringere service. Det er samtidigt et symptom på, at mange offentlige organisationer mangler en generel forståelse af, hvordan internettet fungerer.

Bogen har altså den offentlige sektor på internettet som genstandsfelt. En udfordringer her, at det er et bevægeligt mål, som hurtigt flytter sig. Bogen er rig på eksempler med søgninger hvori offentlige hjemmesider klarer sig dårligt i konkurrencen med andre hjemmesider. Det er værd at bemærke, at eksemplerne primært har til formål at illustrere et generelt problem, snarere end en konkret søgning. For søgeresultaterne ændres konstant. Det betyder, at nogle af de problemer der er illustreret i bogens eksempler, vil blive løst over tid, mens andre kommer til.

Denne bog er en introduktion til, hvordan offentlige organisationer kan blive mere synlige og findbare på internettet. Bogen er unik, fordi den kombinerer begreber og værktøjer fra online markedsføring med praktiske udfordringer i den offentlige sektor. Men der vil være behov for at konsultere andre kilder for et højere detaljeringsniveau. På bogens hjemmeside, www.findbarhed.dk, er der opgivet en omfattende ressourceliste, der kan hjælpe læseren videre. Bogen igennem henvises der derfor til ressourcer på hjemmesiden. Alt materiale på www.findbarhed.dk er frit tilgængeligt.

Kommentar? Skriv endelig