Bogen: Når Internettet har magten

Hvis du er nysgerrig kan du læse forordet her på siden.

Fra bogens bagside

På internettet higer hjemmesider konstant efter brugernes opmærksomhed. Google eller de sociale medier som Facebook og Twitter giver ikke særlige privilegier til offentlige hjemmesider. Med andre ord konkurrerer de offentlige hjemmesider på lige vilkår med pornosider og videoklip af dansende katte på YouTube.

Danmark er langt fremme i forhold til at digitalisere borgernes møde med den offentlige sektor, og der er brugt enorme ressourcer på at udvikle hjemmesider og digitale services. Der er imidlertid for lidt fokus på at gøre disse offentlige digitale informationer og services findbare. I sidste ende betyder det svækket offentlig service for borgere og virksomheder. En hjemmeside, som ikke kan findes, har ingen værdi.

Denne bog viser, hvordan søgemaskiner og andre navigationskanaler fungerer, og giver dermed et grundlag for, at offentlige organisationer kan skabe mere synlighed om deres informationer, ydelser og services. Fremstillingen er unik, fordi den kobler begreber og værktøjer fra online markedsføring med praktiske udfordringer i den offentlige sektor.

Målgrupper er primært offentlige organisationer og selvejende institutioner, men mange interesse- og hjælpeorganisationer, politiske partier, virksomheder har samme behov for øget synlighed på internettet.

Den offentlige sektor har ikke længere en privilegeret position i forhold til borgere, virksomheder og interesseorganisationer. I dag er det internettet, der har magte

Thomas Høgenhaven er cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Medredaktør af bogen Politisk Psykologi. Arbejder i dag som kreativ direktør i Chrisper Economy og er Ph.D.-stipendiat på CBS, Department of IT Management.

Lasse Lundberg Andreasen er cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Arbejder i dag som selvstændig konsulent og freelance-journalist.

Vores bog om offentlig findbarhed er udgivet på DJØFs forlag og kan købes her.

Bogens forside

Kommentar? Skriv endelig